Rezerviši

ZDRAVLJE

Zdravlje

Razvoj zdravstva u Vrnjačkoj Banji ima tradiciju dugu preko 150 godina. Prvi banjski lekar koji je svojim pacijentima preporučivao lečenje u Vrnjačkoj Banji bio je Josif Pančić, a prvi bolesnik koji se po njegovoj preporuci ovde lečio bio je Pavle Mutavdžić, načelnik Okruga kruševačkog. Bilo je to 1860. godine.

Od tog vremena prirodni i balneoklimatološki faktor kojim Vrnjačka Banja obiluje bio je korišćen za lečenje šećerne bolesti, bolesti organa za varenje, bolesti jetre, bolesti mokraćnih organa, bolesti kože, očiju, nervnog sistema, kao i poboljšanje i prevenciju opšteg zdravstvenog stanja pacijenata.

Od dvadesetih godina XX veka, kada je Vrnjačka Banja dobila prvi ozbiljni sanatorijum, „Sveti Đorđe“, pa do današnjih dana pored upotrebe mineralne vode u zdravstvene svrhe, razvijaju se i ozbiljni centri za hospitalizaciju bolesnika, labaratorije i dijagnostički centri sa opremom koja je najmodernija u oblastima zdravstva u kojima se koristi…

Pored ovoga postoji i duga tradicija banjskih lekara koji su škole završavali na prestižnim Evropskim univerzitetima u Beču, Gracu, Nansiju, Moskvi, a danas u Vrnjačku Banju dolaze i ordiniraju profesori Medicinskog Fakulteta: urolozi, gastroenterolozi, endokrinolozi, kardilolozi, radiolozi, fizijatri…

Hidroterpijski zavod „Terapija“

Početak gradnje objekta vezan je za 1910. godinu, kada je akcionarsko društvo „Terapija“ s dr Avramom Farkićem na čelu otpočelo da gradi, a već sledeće godine je i otvorilo „Zavod za lečenje vodom i elektikom“ pod istim imenom.

This image has an empty alt attribute; its file name is terapija-1024x653.jpg

Po rečima dr Vukadinovića, u „Terapiji“ je bilo 20 elegantno nameštenih soba. U zavodu „Terapija“ zagrevana je voda sa izvorišta „Slatina“ i koristila se za lečenje hidroterapijskim metodama.

Sanatorijum „Sveti Đorđe“

Dr Toma Milić 1924. godine podiže moderan satorijum sa sopstvenom laboratorijom. Sanatorijum je podignut Rudnog brda iznad centralnog banjskog parka i dominira okolinom. Objekat je imao 130 kreveta, sopstvenu laboratoriju, rendgen kabinet, kupatila, centralno grejanje, telefon i stalno dežurstvo lekara i osoblja.

Posle Drugog svetskog rata je nacionalizovan i pripada Zavodu za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju organa za varenje „Merkur“. U funkciji je stacionara.

Sanatorijum „Živadinović“

Sanatorijum „Živadinović“ pominje se prvi put 1934. godine. Nalazi se na padini Crkvenog brda, ka Vrnjakoj reci. Građen je masivno, u neoklasicičističkom stilu. Danas je u vlasništvu privatnog lica pod imenom „Aleksandar“ i spada u objekte najviše kategorije.

Sanatorijum „Dr Vidaković“

Doktor Vidaković je 1934. godine podigao je je vilu na vrhu Crkvenog brda, preko puta vrnjačke crkve, na placu svojih roditelja. Uspostavio je blisku saradnju sa Institutom za balneoklimatologiju iz Beograda i u saradnji sa sa doktorima Mihajlom Radićem i Vladimirom Godićem, osnovao istureno odeljenje tog instituta sa ciljem izučavanja i praćenja lekovitih efekata vrnjačkih mineralnih voda.

Banjsko lečenje obavlja se danas u Specijalnoj bolnici za lečenje i rehabilitaciju organa za varenje i šećerne bolesti „Merkur“.

U ovoj zdravstvenoj ustanovi sprovode se naučno utvrđene metode dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, stručno-metodološki i doktrinirani kritrerijumi i preventivne, dijagnostičke, terapeutske i rehabilitacione zdravstvene usluge u ambulantno-polikliničkim i stacionarnim uslovima.

Primenom metoda savremene balneoterapije, fizikalne medicine i rehabilitacije, u ovoj ustanovi za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju leče se bolesnici iz oblasti gastroenterologije, endokrinologije i bolesti metabolizma, urologije, disajnog trakta, kao i nekih kardiovaskularnih, ginekoloških i reumatoloških oboljenja, bolesti dece koje su indikovane za lečenje u Vrnjačkoj Banji i bolesti iz oblasti sportske medicine.