Rezerviši

ZDRAVLJE

Mineralni izvori

Mineralne vode su one vode koje na izvorištu sadrže preko 1 gram po litru čvrste materije, biološki aktivnih mikroelemenata, slobodne i rastvorljive gasove i koje poseduju odgovarajuća fizička svojstva: temperaturu – termalne i termomineralne vode, radioaktivnost, pa se zbog toga mogu koristiti u terapijske svrhe.

Lokacija izvora – Vrnjačka Banja ima 7 poznatih izvora mineralnih voda i to:

  • „Topla voda” – smešten u centralnom banjskom jezgru,
  • „Snežnik” – nalazi se u zoni Vrnjačke reke,
  • „Slatina” – u zoni Lipovačke reke,
  • „Jezero” – banjski park na polovini puta „Snežnik” – „Slatina”,
  • „Beli Izvor” – u blizini ušća Lipovačkog potoka u Lipovačku reku,
  • „Borjak” – izvor udaljen 700 m od „Snežnika” uzvodno uz korito Vrnjačke reke
  • „Vrnjačko Vrelo” se nalazi na polovini magistralnog puta Kraljevo – Kruševac.

Od već pomenutih izvora za balneološku terapiju se koriste četiri: „Topla voda„, „Snežnik”, „Slatina” i „Jezero” dok se dve flaširaju kao stone mineralne vode (Voda Vrnjci i Vrnjačko Vrelo).


Mineralni izvor „Topla voda”

„Topla voda” je najstariji i najpoznatiji izvor mineralne vode, koji je sudeći po slučajnim arheološkim nalazima, bila poznata još u praistoriji, a potom korišćena i u rimskom periodu od I do IV veka naše ere. Po predanju i turci su koristili ove vode, a njihovim odlaskom iz ovih krajeva lekoviti izvori su zatrpani, jer im je turski kulum i zulum dojadio. Otkriće mineralne vode u novije vreme vezuje se za izlečenje bolesnog konja vrnjačkog paroha Hadži Jeftimija Popovića.

Prvu hemijsku analizu uradio je baron Herder 1835. godine, a osnivanjem „Osnovatelnog fundatorskog društva kiselo vruće vode u Vrnjcima” počinju nove kaptaže. Godine 1883. podiže se Kursalon, a 1892. prvo zidano kupatilo, a posle kaptaža 1924. paviljon sa centralnim izvorom i Termomineralno kupatilo. Za dobijanje nove količine vode od 1932-37. godine pristupljeno je dubinskim bušenjima. Nova biveta podignuta je 1975. godine. Voda spada u grupu alkalnih ugljenokiselih homeotermi. Temperatura joj je 36,5°C.


Mineralni izvor „Snežnik”

Iako se za izvore „Snežnika” znalo još krajem 19. veka, oni nisu korišćeni sve do 1916. godine, kada je na zainteresovanost austrougarskih oficira izvorište očišćeno, a na izvor je postavljena lula.

Završetkom Prvog svetskog rata i ova voda je počela da se upotrebljava za lečenje. Zahvalna za izlečenje učiteljica Darinka Cavdarović Telebaković 1920. godine je uredila izvor i podigla česmu. Povećane potrebe za ovom vodom uslovile su da se uskoro izvrši rekaptaža. Nad izvorima su postavljene bivete sa drvenim nadstrešnicama. Česme su bile ispod nivoa okolnog terena pa se u izvor silazilo ili su vodu dodavale za to zadužene devojke. Godine 1978/80. je za potrebe nove bivete izvršena rekaptaža, a stari paviljoni zamenjeni bivetom. Voda spada u grupu alkalnih-zemnoalkalnih ugljenokiselih akrotopega. Temperatura joj je 17°C.


Minerlni izvor „Slatina”

Za vodu „Slatina” se zna još od kraja 19. veka ali je kaptaža izvedena tek 1923. godine kada je na izvorištu postavljena lula. Godine 1937. izvršena je rekaptaža i izgrađen je paviljon nad česmom koji je vodu dobijao sa izvora zvanog “Lula”, dok se drugi izvor zvani “Zid ” nalazio u zidu paviljona.

Od daleke 1937. do 1978. godine nije bilo istražnih radova na nalazištu mineralnih voda „Slatina”. Te godine su postavljene istražne bušotine, a novootkrivene vode su 1984. godine cevovodima dovedene do starog bunara gde se mešaju i ističu na tri česme u novopodignutoj biveti. Voda spada u grupu alkalnih-zemnoalkalnih akrotopega. Temperatura joj je 14°C.


Mineralni izvor „Jezero”

Sa leve strane Vrnjačke reke, u dolini između „Snežnika” i „Slatine”, pored malog jezera, 1978. godine otkrivena je termomineralna voda „Jezero”. Na izvorištu je postavljena česma, a nastavku radova pristupilo se 1985. godine kada je desetak metara od prve, napravljena nova bušotina.

Voda se jedno vreme koristila na česmi u drvenom zastakljenom paviljonu, a potom je 1989. godine, na samom bazenu, pored jezera, podignuta nova moderna biveta. Voda spada u grupu alkalnih-zemnoalkalnih ugljenokiselih hipotermi. Temperatura joj je 27°C.